paraškyti

paraškyti
paraškýti tr. 1. paskinti: Išejo daržan laiškų paraškýt Ktk. Da nedaug bezdų paraškeĩ – mažai kvepia Kp. Bijojo preit ir paraškýt obalių BM137(Klov). Vėlyvi šiemet žirniai: tik rugpjūčio pradžioj parãškomų teatsirado Sim. | refl. tr.: Uogų duodu visiem pasraškýt Aps. Reikia atsvest, tai uogų pasraškys Mlk. Aplink buvo pilna gerai įsirpusių vaisių, o niekados jų nepasiraškė Vaižg. Kurmanas norėjo obuolių pasraškyt, bet šakos obelies kelias viršun LTR(Slk). Eme mes gi, sesutele, apynelio pasiraškytie Ad. 2. visus nuskinti: Aš viena paraškýsiu [ankštis] JnšM. \ raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; praraškyti; priraškyti; suraškyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • paraškyti — paraškýti vksm. Paraškýk kriáušių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apraškyti — tr. Š apskinti: Iš po nakties obaliai apraškyti Ėr. Apraškaũ pomidorus, ir vėl prinoksta JnšM. Apraškiaũ didumą vyšnių Dglš. | refl.: Jau didumas pamidorų apsiraškė Ds. raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiraškyti — raškyti iki nusibodimo: Kelias dienas paraškę, nebenori eiti sodan – pavargo, atsiraškė lig valiai Jž. raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; praraškyti; priraškyti; suraškyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraškyti — tr. 1. Š išskinti: Reikia obuoliai be čėso išraškyt Brž. Tėvam sako, kad tavo vaikas agurkus išrãškė Mžš. Rėkia gi, kad uogas kas išraškė Sdk. Žirgeliai tuinus palaužė, mergelės rūtas išrãškė Aps. | prk.: Nelaimingi šito ūgio bemiokai: išraškys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuraškyti — tr. J; SD1102, Sut, N, [K], M nuskinti: Vaikai obuolius be paros nurãškė Švnč. Kam žalius nurãškėt pamidorus? Ob. Anas visą vasarą po truputį, po truputį ir nurãško žirnius Grv. Varpas nurãškė bade (bado metais) Dglš. Kas nurãškė žiedus?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pariešutauti — intr. NdŽ paraškyti, parinkti riešutų: Kiek pariešutausme i greit ateisme Dglš. O tu i kirmėsi čia, eik i tu pariešutauti Als. | refl.: Sėsk, aš eisiu pasiriešutauti, netruksiu Pc. riešutauti; įsiriešutauti; išriešutauti; nuriešutauti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskabyti — tr. 1. Ser, DŽ1, Šn, Kal paskinti, paraškyti: Serbentų lapų paskabei, žievių pakaišei – i virk arbatą Pln. Eikit, vaikai, vyšnių paskysit, aviečių paskabysit Skr. | refl. tr.: Eikite aviečių pasiskabyti DŽ1. Leigu eina pasiskãbo, už muni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskinti — paskìnti, pàskina, paskynė tr. NdŽ; M, L 1. N, Rtr, DŽ1 kiek skinti, paraškyti: Paskìnk batvinialapių karvėm Pb. Mama atnešė paskynus kmynų Rm. Išej paskìnt laiškų cibulių Btrm. Paskynė paskynė uogų, tik an dugno – einu puodų pirkt (greit… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskobti — 1 paskõbti, ia, pàskobė tr. NdŽ, DŽ1 1. kiek skobti, duobti, skaptuoti: Prastas skobtuvas nepaskaba medžio dėl to, kad neskabas ašmenys Šts. 2. NdŽ kiek paskinti, palaužyti, paraškyti: Šakelių paskõbk ožkai DŽ1. 3. NdŽ sugebėti skobti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praraškyti — tr. pradėti skinti: Žirniai praraškytie reikia berniukam; kai mergaitės praraškys, tai kirmėlės žirnius trins (priet.) Ml. raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; praraškyti; priraškyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”